මහියංගන වැලි

For sale by Lanka20 Oct 3:29 pmGampaha, Gampaha

Rs 46,000

Negotiable


මහියංගන වැලි විකිණීමට. 100% ක් මඩ නැති පිරිසිදු වැලි .ඔබගෙ අවශ්‍යතා වය අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ලබාදීමට හැකිය .කියුබ් 3.20 ප්‍රමාණය රුපියල් 46000/- (ගම්පහ අවට )
ගම්පහ සහ කොලඹ
******************* මෙම දිනවල වැලි ගනන් ****************


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0777888623

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad