මහෙන්ද්‍රා මැක්සිමෝ Full Body

For sale by GLX Truck Body MEMBER21 Oct 9:17 amJa-Ela, Gampaha

Rs 130,000

Mahendra Maxximo මහෙන්ද්‍රා මැක්සිමෝ

දැන් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම වර්ගයේ ඇලුමීනියම් ලොරි බොඩි විශ්වාසයෙන් සහ නවීන තාක්ශනයෙන් යුතුව සාදවා ගැනීමට අප වෙත පැමිනෙන්න.

GLX ලොරි බොඩි
GLX LORRY BODY &TRUCK BODY

නො 202/3L,2 සීදූව පාර,
කොටුගොඩ,
ජා - ඇල.


Condition:
New
Item type:
Auto part
Report this ad
  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?
0756666888
0716666888

 

Stay safe on ikman.lk!

Using Buy Now is the safest way to buy this item.
  • No travelling to meet strangers
  • No risk of fraud or theft

Be wary of sellers who insist on meeting in person or want upfront fees. Be sure to report them to us!

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?
Visit member's page
GLX Truck Body

The Best Products


Share this ad

More ads from GLX Truck Body