மேற்பார்வையாளர்

Posted by Management Training Center - Wattala MEMBER18 Oct 11:33 amWattala, Gampaha

நீங்கள் வேலைவாய்ப்பினை எதிர்பார்க்கும் இளைஞர் யுவதிகளை?

இலங்கை முழுவதுமுள்ள நமது கிளைகளில் காணப்படும் வெற்றிடங்கள் தொடர்பாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

# தகுதிகள் :

* 28 வயதுக்கு குறைந்த
* O/ L , A /L முடிந்தவர்கள்,
* முன் அனுபவம் அவசியம்ற்றது

#அனுகூலம் :

*அனைத்து துறைகள் தொடர்பிலும் கால் பயிரிச்சினை தர படும்,
*உணவு மற்றும் தாங்குமிட வசதிகள் இலவசமாக செய்து தரப்படும்,
* பயிற்சின் முன் ரூபா. 15000-20000 வரையிலான சம்பளமும், பயிற்சின் பின் ரூபா. 60000-75000 மேற்பட்ட நிரந்தர வருமானமும் பெறமுடியும்.
* குறைந்த காலத்தில் உயர் பதவி, வெளிநாட்டு சுற்றுலாவிற்குமான வாய்ப்பு உண்டு.

#விண்ணப்பிக்கும் முறை:

நீங்கள் மேற்குறிப்பிட்ட வேலைவாய்ப்புக்கு தகுந்த நபராக இருந்தால் உங்கள் கல்வி தகவல் அடங்கிய விண்ணப்பப்படிவத்தை 14 நாட்களுக்குள் ikman.lk மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்.

அல்லது

ஆர்வம் இருந்தால் 14 நாட்களுக்குள் ikman.lk மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்.


Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Management Training Center - Wattala

We make your vision & dream a reality


Share this ad