මදුරු දැල්

For sale by palitha 5 Dec 9:39 amMedirigiriya, Polonnaruwa

Rs 1,300

උසස් තත්වයේ මදුරු දැල්.

අපනයන තත්වයේ ඇති හොඳම මදුරු දැල්.
ත්‍රිබල් ඇඳන් සඳහා
දිග අඩි 08
පළල අඩි 06


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0715958804

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad