මැෂින් ක්‍රියාකරු - ලේබල් ප්‍රින්ටින්

Posted by Revinstar Holdings MEMBER16 Nov 12:35 pmBoralesgamuwa, Colombo

කර්මාන්ත ශාලා සේවක

රෙවින්ස්ටර් හෝල්ඩින්ග්ස් (පුද්.) සමගම මුද්‍රණ ක්‍ෂේත්‍රයේ පුළුල් පරාසයක සේවා සපයන ආයතනයක් වන අතර අප ආයතනයෙන් අලෙවි වන යන්ත්‍ර අතර බාර්කොඩ් ලේබල්ස්, මුද්‍රණය කරන ලද ලේබල්ස්, ස්ටිකර්ස්, ටැග්ස්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Printers) සහ ඒ හා ආශ්‍රිත අංගෝපාංග ප්‍රමුඛ වේ.

# තනතුර : ලේබල් ප්‍රින්ටින් මැෂින් ක්‍රියාකරු (පිරිමි)
=================================

අදාළ තනතුර සඳහා සුදුසුකම් ලත් අය බඳවා ගනු ලැබේ.

# සුදුසුකම් :

~ සේවා පළපුරුද්ද තිබීම විශේෂ සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.revinstar.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0775517258

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Revinstar Holdings

Diverse range of printing and packaging solutions.


Share this ad