මැණික්හීන්න පිහිටි නිවස විකිණීමට

For sale by Thanushka kudagamage15 Nov 9:17 amKundasale, Kandy

Rs 4,700,000

Negotiable


මැණික්හීන්න නගරයට 500m දුරින් පිහිටි ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට ඇත. අඩි 10 පුලුල් පාර. තැනිතලා බිම. සින්නක්කර ඔප්පු. ජල විදුලිය.


Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,000.0 sqft
Land size:
40.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0776195219

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad