මැණික් යෙදූ ධර්මචක්‍ර

For sale by pabasara16 Nov 9:22 amGalle, Galle

Rs 9,500

Negotiable


අපල සඳහා අලංකාරය සඳහා නියම කරන ලද හෝ තම සිතැඟි පරිදි ස්වාභාවික මැණික් ඔබ්බවා නිමවන රත්‍රන් පාට කරන ලද රිදී ධර්මචක්‍ර ඉතා උසස් තත්වයෙන් සදා නිමවා ගැනීමට අප අමතන්න.. 100% නීත්‍යානුකූල රත් නොකල ස්වභාවික වර්ණ සහිත මැණික් ගල් භාවිතය..
➡ සැ.යු. : තමාට අවශ්‍ය ගල් වර්ගය මත මිල වෙනස්වේ‍.
➡අපසතු ගල් වර්ග වලින් කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
💥Torquoise
💥Blue sapphire
💥Ruby
💥Topaz brands
💥Pearls
➡මෙහි දැක්වෙන ඒවාට හැර අනෙකුත් මැණික් සදහා විමසන්න..
➡සවස 2න් පසු විමසන්න..
➡මිල ගණන මධ්‍යන්‍යය අගයක් ලෙස සලකන්න.
ස්තුතියි....


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0715748148

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad