මාතර උයන්වත්තෙන් අගනා බිම් කොටසක්

For sale by Prime Lands Galle (Private) Limited MEMBER11 Nov 4:35 pmGalle, Galle

Rs 2,450,000

Negotiable


මාතර උයන්වත්තෙන් අගනා බිම් කොටසක්

ඔබගේ සිහින නිවස ගොඩනගන්නට සුදුසුම තැන
මාතර උයන්වත්ත නගරයෙන්
සොඳුරු නිස්කලංක පරිසරය
අඩුම මිලට ඉතා සීමිත පිරිසකට
වසරක පොලී රහිතව
පර්චසයක් 350000/= සිට

ඉක්මනින් අමතන්න
අවස්ථාව සීමිතයි


Address:
Uyanwaththa Mathara
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
7.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0714756021

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Prime Lands Galle (Private) Limited

A Better Place on Earth.


Share this ad