මාතර නිවසක් ව්කිණීමට‍

For sale by Sell Fast | Hokandara | Row Creations MEMBER 6 Sep 11:59 amMatara, Matara

Rs 16,000,000

Negotiable


මාතර පබුරන ගාලු පාරට‍ 50 M නුදුරු පර්චස් 19 ක පිහිටි අOග ස්ම්පුර්ණ පහළ මහල නිවසක් ව්කිණීමට‍ [ සුජාතා,රාහුල ව්දුහල් වලට‍ පහසුවෙන් ළගා විය හැකිය]

අමතන්න :-චතුරOග

කෝටී 1.60
නාන කාමර 01
නිදන කාමර 04
වර්ග අඩි 4000

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
mathara
Beds:
4
Baths:
1
House size:
4,000.0 sqft
Land size:
19.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0772296256

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Hokandara | Row Creations

Authorized ikman.lk agent in Hokandara


Share this ad