මාතර නිවසක්‌ විකිණීමට

For sale by Sell Fast |Matara | Nilmini Copy Bereau MEMBER17 Sep 11:43 amMatara, Matara

Rs 16,000,000

Negotiable


මාතර කාලිදාස පාරේහි පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය අසල පර්:17 ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට ඇත. රාහුල,සුජාතා විද්‍යාල සිමාවේ පිහිටා ඇත.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
නො:23/12,කාලිදාස පාර,මාතර
Beds:
3
Baths:
1
House size:
2,500.0 sqft
Land size:
17.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0716047843

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast |Matara | Nilmini Copy Bereau

“Authorized ikman.lk agent in Matara”


Share this ad