මාතර ඉඩමක් විකීණිමට

For sale by Sell Fast |Matara | Nilmini Copy Bereau MEMBER 1 Oct 3:11 pmMatara, Matara

Rs 3,000,000

Negotiable


මාතර අකුරැස්ස ප්‍රධාන පාරේ සිට 25 M නාගොඩ හන්දිය අසල පර්චස් 10 ඉඩමක් විකිණිමට ඇත.


Address:
දර්ශන හාඩ්වෙයාර් ,මාලිම්බඩ,පාලටුව
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0779462395

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast |Matara | Nilmini Copy Bereau

“Authorized ikman.lk agent in Matara”


Share this ad