මාතර බණ්ඩත්තර ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ.

For sale by Sell Fast |Matara | Nilmini Copy Bereau MEMBER 2 Nov 1:15 pmMatara, Matara

Rs 3,400,000

Negotiable


මාතර - තිහගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර 200ක් දුරින් බණ්ඩත්තර පදිංචියට සුදුසු පර්චස් 20ක වෙල්යායට මුහුණලා පිහිටි ඉඩම විකිණීමට.පර්චසය රු. 170000 කි.


Address:
මැණික් වලහේන වලව්ව , නායිම්බල , තිහගොඩ
Land type:
Residential
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0710156454

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast |Matara | Nilmini Copy Bereau

“Authorized ikman.lk agent in Matara”


Share this ad