මාර ලී මේස

For sale by DS Designers12 Oct 11:55 amNugegoda, Colombo

Rs 22,000

අපට මාර ලී වලින් මෙම නිර්මාන කිරීමට පුලුවන..
විවිද ප්‍රමාන වලින්.
නුගේගොඩ
අමතන්න


Condition:
New
Furniture type:
Table / chair
Report this ad

Contact

  • 0769770597

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad