මාකදුර, එළිවිල නගරයේ අගනා ඉඩමක්

For sale by Sell Fast | Negombo | E-Advertiser MEMBER14 Sep 3:05 pmPannala, Kurunegala

Rs 37,000,000

Negotiable


මාකදුර, එළිවිල ප්‍රධාන පාරට ආසන්නව සාරවත් තැනිතලා පොල් අක්කර 10ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. මුර ගෙයක් ද සහිත වේ.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
Makadura, Eliwila.
Land type:
Agricultural
Land size:
10.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0777986498

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Negombo | E-Advertiser

Authorized ikman.lk agent in Negombo


Share this ad