ලයන් ශෙපර්ඩ් පිරිමි

For sale by sumendra 1 Nov 9:13 pmBandarawela, Badulla

Rs 25,000

Negotiable


නියම ලයන් ශෙපර්ඩ් පිරිමි පෑටවෙක්. දිග ලොම්, කලු සහ දුඹුරු, සති හතයි, පනු බෙහෙත් දී ඈත.


Type of animal:
Dog
Report this ad

Contact

  • 0718188777
  • 0777042299

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad