ලුනු දෙහි

For sale by Chris Nisada15 Sep 4:47 pmNegombo, Gampaha

Rs 80

Negotiable


ඉතාමත් රසවත් ලුනු දෙහි චට්නි සිල්ලර සහ තොග වශයෙන් විකිණීමට අත.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0711089943

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad