ලුණුමිදේල්ල ලැලි (lunumidella sivilim

For sale by SHAN15 Nov 11:42 pmMoratuwa, Colombo

Rs 81

Negotiable


ලුණුමිදේල්ල සිවිලිම් ලැලි
Obata awashsha ona tharamak gatha haka
Aduma milata
warga adiyak=80/=


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0777866799

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads