ලොව පිළිගත් ඉංග්‍රීසී විභාග (8- 12)

For sale by Unex Language Academy MEMBER 5 Oct 5:41 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 1,500

Cambridge Young Learners Exams ( විභාග මධ්‍යස්ථානය : British Council - ශ්‍රී ලංකාව )

ප්‍රයෝගික උච්චාරණ විධි..
වේදිකා ඉදිරිපත්කිරීම්...
නාට්‍ය සහ කතා පැවැත්වීම .....
විවාද ....
ගීත සහ කතන්දර සමග
කියවීමේ සහ ලිවීමේ පුහුණුව වැනි හැකියා 4ක් තුලින් ඔබගේ දරුවා නිපුනයෙකු කිරීමට
අප වෙත යොමු කරන්න.

අපි පසුගිය වසර 10 පුරාවට වැඩිම ප්‍රථිපල ලබා දුන් ලංකාවේ මෙන්ම ලෝකයේ ද ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ අධ්‍යාපන ආයතනයකි.
අප ඔබගේ දරුවා නිවැරදි ඉංග්‍රීසී උච්චාරණයට ඉතාමත් සමීප කරවන්නෙමු.

සහනදායී මාසික පාඨමාලා ගාස්තු.....

අපගේ විභාග සාර්ථකත්වය තහවුරු කර ගැනීම සදහා පහත සදහන් වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

www.ieltslanka.com


Report this ad

Contact

  • 0773730730

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Unex Language Academy

Wisdom Rectifies Uniqueness


Share this ad