ලෝහ සෙවීමෙි යන්ත්‍ර

For sale by ** Senci Green - Batapola ** 2 Nov 9:44 pmBatapola, Galle

Rs 4,000

Negotiable


::Metal Detectors::
ලෝහ සෙවීමෙි යන්ත්‍ර

ඹබට අවශ්‍ය ලෝහ සෙවීමෙි යන්ත්‍ර ඇනවුමි කිරීමෙන් පසු දින 7ක් තුල ආනයනය කර දිය හැක.

Example Models :

AKS 3D Metal Detector
VR8000 Underground Metal Detector
VR9000 Underground Metal Detector
GMT white metal detector
MD5008 Metal Detector
MD3010II Metal Detector

වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න අපගේ වෙබි අඩවියට
(http://www.sencirareseeds.com)

************************************
Senci Green Flower Garden,
Eriyagahadola,
Batapola,
Sri lanka.
************************************


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0785806435

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad