ළමා ගවුම් Baby Frock

For sale by Deepthi Cutpis Center MEMBER28 Nov 9:12 amNittambuwa, Gampaha

Rs 445

Negotiable


ළමා ගවුම් Baby Frock

ප්‍රාදේශීය වෙළද මහතුන් සදහා අවම මිල ගනන් වේ . අදම විමසන්න
දක්වා අඩුම මිල ගණන් වලින් විවිධ මාදිලියේ ළමා ගවුම් වර්ග ලබා ගත හැක.

අවුරුදු :- 5- 10 අතර ළමුන් සදහා

Visit our showroom
Kandy Road ,Pasyala,


Condition:
New
Gender:
Girls
Item type:
Clothes / shoes
Report this ad

Contact

  • 0775651393

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Deepthi Cutpis Center

Fashion Solutions


Share this ad

More ads from Deepthi Cutpis Center