ලෙදර් සෝපා

For sale by Lanka Siriwardana14 Nov 3:20 pmNittambuwa, Gampaha

Rs 50,000

මෙම ලෙදර් සෝපා සෙට් එක කඩේ මිල ගොඩාක් වැඩි අතර ඔබ මෙය මිලදී ගන්නේ නම් පනස්දහකට දීමට කැතිය


Condition:
Used
Furniture type:
Sofa / living room item
Report this ad

Contact

  • 0750320076
  • 0726007816

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad