ලොරි රථයක කූඩුවක්

For sale by ppp 1 Oct 9:11 pmChilaw, Puttalam

Rs 17,000

මැස්ඩා ලොරි රථයක කූඩුවක් විකිණිමට අැත. වියාපාරයක් කරන අයෙක් සදහා...


Condition:
Used
Item type:
Other Accessory
Report this ad

Contact

  • 0765554698

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad