කුටි ඉදිකිරීමට ඉඩමක් කෑගල්ල

Wanted by Prabath28 Nov 10:11 amKegalle, Kegalle


තෙරුවන් සරණයි

කෑගල්ල හෝ ඒ අවට ප්‍රදේශයෙන් සහ පිළිමතලාව දක්වා ( නගරයෙන් පිටත සහ ගොඩක් ගෙවල් වලට ආසන්නයෙන් තොරව) අක්කර 2 ක (හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් වුවද මිල අනුව සලකා බලමි) උවමනා කර තිබේ.

මෙම ඉඩම බාවනා කුටි ඉදිකිරීමට (සඟයා සඳහා සහ ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන සිල්වත් ගිහි පින්වතුන් උදෙසා) , ධර්ම සාකච්චා පැවැත්වීමට , ධර්මය ඉගෙනීමට කැමැති පින්වතුන් සඳහා අවශ්‍ය් පහසුකම් (ගොඩනැගිලි) ඉදිකිරිම සඳහා යොදාගැනීමට බලාපොරොතු වෙමි.

1. බස් පහසුකම් සහිත
2. විදුලිය පසුකම් සහිත (නිස්කලංක පරිසරයක් ඇති, නැත්නම් විදුලි පහසුකම් නැතිව උවද කම් නැත)
3. ජලය ලබාගැනීමට පහසුකම් සහිත බිමක්
4. දැනට තිබෙන පන්සල් ආසන්නයේ නොවන

එබැවින් මේ සඳහා යෝග්‍ය ඉඩමක් තිබේනම් කරුණාකර මා හට දැනුම්දෙන මේ කාරුණිකව දන්වසිටිමි. ඉඩමේ විස්තර සහ මිලගණන් දැනුම් දෙන්න.

ජංගම දුරකටනයට කෙටි පණිවිඩයක් එවන්න (ඇමතීම ලබාගැනීමට නොහැකිඋවහොත්)


Report this ad

Contact

  • 0774135404

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad