කුරුණෑගල ව්‍යාපරික ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට

For sale by sachin kumara liyanage 5 Nov 10:51 amNarammala, Kurunegala

Rs 40,000,000

කුරුණෑගල - මීගමුව ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා තෙමහල් ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල හා පර් 37 ක ඉඩම මුදල් අවශ්‍යතාවයකට ලක්ෂ 400 කට විකිණීමට. හෝටල් , ෆුඩ්ස්සිටි , භාවිතාකරන ලද මෝටර් රථ අමතර කොටස් , වෙලද සැල්වලට සුදුසුය.


Property type:
Building
Address:
මීගමු පාර , මැටියගනේ , නාරම්මල, කුරුණෑගල
Size:
9,000 sqft
Report this ad

Contact

  • 0783881933

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad