කුරුණෑගල නගර සීමාවේ නිවසක් විකිනීමට

For sale by Athula Jayasooriya10 Nov 10:42 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 25,000,000

Negotiable


කුරුණෑගල නගර සීමාවේ, කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහල අසල පර්චස් 22 ක් සමග නිවස හදිසියෙන්ම විකිණීමට.නගරයේ ජනප්‍රිය පාසැල්වලට ඉතා ආසන්නයෙන් පිහිටා ඇත.


Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,200.0 sqft
Land size:
22.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0773645322

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad