කුරුදු අස්වනු

For sale by Sri Lanka Army Ordnance Corps 3 Oct 3:49 pmHorana, Kalutara

Rs 2,500

හොරණ දොඹගොඩ ඉතා උසස් තත්වයෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලද විවිධ ශේණි වලට අයත් (ALBA/SPECIAL/C5/C4/H2) කුරැදු අස්වනු කි.ගූෑම් 500ක් වැඩිම මිලට විකිණිමට නියමිතව ඇත 2016. දින බැවින් එදිනට පෙර මිල ගණන් විද්‍යුත් තැපැල් මගින් හෝ පැමිණ ඉදිරිපත් කල හැක.


Report this ad

Contact

  • 0774676470

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad