කුලියට දීමට දළුගම

For rent by U A Kotalawala20 Sep 11:30 pmKelaniya, Gampaha

Rs 25,000 /month

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයට නුදුරින්, නුවර පාරට මුහුණලා, වර්ග අඩි 800ක ඇනෙක්ස් එකක්, සියලු ගෘහ උපකරණ සමග යුවලකට කුලියට දීමට ඇත. වාහන නැවැත්වීමට පහසුකම් නොමැත

I do not want to be contacted by telemarketers.


Property type:
Annex
Address:
320 C, නුවර පාර, දළුගම
Report this ad

Contact

  • 0112917978
  • 0774194639

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad