කුලියාපිටිය නගරයේන් වටිනා නිවසක්

For sale by Rathnayaka Lands Sale MEMBER30 Sep 2:58 pmKuliyapitiya, Kurunegala

Rs 5,700,000

Negotiable


කුලියාපිටිය ප්‍රධාන නගරයට 500m දුරින් .නිදන කාමර 3
නාන කාමර 3 වායුසමනය කරනලද කාමරයක්. ඇතුළුව සියලු පහසුකම් සහිතව වටිනා නිවසක්,


Beds:
3
Baths:
3
House size:
1,500.0 sqft
Land size:
22.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0712733396
  • 0723604331
  • 0718945836

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Rathnayaka Lands Sale

Property Services


Share this ad