කුඩා වස්කඩුවේ ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Sell Fast | Sanokma Mobile & Book Shop MEMBER 6 Oct 4:00 pmKalutara, Kalutara

Rs 275,000

Negotiable


කුඩා වස්කඩුවේ බණ්ඩාරගම පාරට මුහුණලා පර්චස් 35ක ඉඩමක් විකිණීමට.
ගාලු පාරට 1km
කළුතරට 5km
ගැලනිගම අධිවේගී මාර්ගයට 10km
නළ ජලය , පිහිටි පොළොවේ ජලය , තෙකලා විදුලිය
පර්චස් 1 - 275,000/=
මායිම් වැට ගසා ඇත.
නිරවුල් ඔප්පු
බැංකු ණය පහසුකම් ලබා ගත හැක.


Address:
බණ්ඩාරගම පාර , කුඩා වස්කඩුව
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
35.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0773861456

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Sanokma Mobile & Book Shop

Authorized ikman.lk agent in Kaluthara


Share this ad