කුඩා ඉඩම් සදහා පළතුරු වගාව..

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER28 Nov 9:20 amJa-Ela, Gampaha

Rs 250

කුඩා ඉඩම් සදහා පළතුරු වගාව........
ඔබගේ කුඩා ගෙමිදුලට හෝ කුඩා ඉඩම(පර්චස් 10 - 40වැනි) කාබනික පළතුරු වගාවකින් සාරවත් බිමක් කර ගැනීමට කැමතිද?
100%ක්ම කාබනික වගාවන් සදහා හුරුකරන ලද සියළුම වර්ගයන්ගේ පළතුරු පැල ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම් තුලින් ඔබට ලබා ගත හැක. රසායනික පොහොර හෝ පලිභෝධ නාශක කිසිවක් භාවිතා කිරීමට අවශ්ය නැත. ඔබගේ ගෙවතු වගාවට අවශ්ය කාබනික පොහොර ඔබටම නිෂ්පාදනය කර ගත හැකි අතර වගාව සදහා වන සියළුම කෘෂි උපදෙස් අපගේ නිලධාරින් විසින් ඔබට ලබා දෙනු ඇත.
අපගේ ඕනෑම පැළයක් සදහා අප ආයතනය විසින් වගකීම දරනු ලැබේ.
ඔබත් අදම ඔබගේ ගෙවතු වගාවට කාබනික පළතුරු වගකීමකින් යූතුව ලබා ගැනීමට අපත් සමග සම්බන්ද වන්න.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අප සමග දුරකථනන් සම්බන්ද වන්න. (උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)
පිවිසෙන්න අපගේ ෆේස් බුක් පිටුවට - Green Agro farm kandy srilanka


Report this ad

Contact

  • 0813122962
  • 0702020209

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad

More ads from Green Agro Farm-Kandy