කරන්දෙණියෙන් අගනා ඉඩමක්

For sale by H H Sumanasiri MEMBER 6 Oct 11:27 pmElpitiya, Galle

Rs 4,200,000

Negotiable


කරන්දෙණියෙන් අගනා ඉඩමක්
මහා ඒදණ්ඩ අටකොහොට පාරේ තල්ගහවත්ත පාසැල අසල
ප්‍රදාන කාපට් පාරට මුහුණලා

පර්චස් 56ක අගනා තේ ඉඩම
තේ ඉඩමේ පොල් වගාවද සිදු කර ඇත

වහාම විකිණීමට
පර්චසයක් රු.75000/= සිට


Address:
තල්ගහවත්ත කරන්දෙණිය
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
56.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0777117231

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
H H Sumanasiri

Rides for everyone


Share this ad