කරාපිටිය රෝහල ආසන්නයේ අගනා ඉඩමක්

For sale by Saman 9 Sep 9:16 pmKarapitiya, Galle

Rs 500,000

කරාපිටිය රෝහලට යාබදව
පර්චසයක් රු 5,00,000/=
සියලු පහසුකම් සහිත නිසල පරිසරයක
වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අමතන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
Karunasewana, Maitipe 1st cross street, Karapitiya, Galle
Land type:
Residential
Land size:
17.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0772029197

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads