කොත්තු කවුන්ටරය

For sale by Sell Fast |Matara | Nilmini Copy Bereau MEMBER 5 Sep 9:00 pmMatara, Matara

Rs 70,000

Negotiable


කොත්තු කවුන්ටරය දිග අඩි 10 සහ පළල අඩි 5 , පහළ ආවරණය අමානෝ ෂිට් වලින් සහ ඉහළ වහල අමානෝ ෂිට් වලින් ආවරණය කර ඇත. වටේ විදුරු වලින් සාදා නිමකර ඇත. විදුරු ආවරණයවන පරිදි ඝනකම තහඩු වලින් ආවරණය කර ඇත. කවුන්ටරය සමග කොත්තු ලෑල්ල , ආප්ප 4ක් දැමිය හැකි ලිප , රයිස් ලිප ලබාදේ , මෙය නිෂ්පාදනය කර මාස 7 කි , මිල 70000/- ,
ටිකට් කවුන්ටරය නවතම එකකි , තහඩු වලින් සහ දැල් වලින් නිපදවා ඇත. සම්පුර්ණ ආවරණය කර ඇත. එහි මිල රු: 25000/- කි.
අඩි 10 දිග ආඩි 8 පළල ඇලුමෙක්ස් ෂෝරුම් එක රු: 20000/- කි.
අඩි 6 දිග අඩි 1.1/2 පළල අඩි 3 උස ෂෝරුම් 4ක් ඇත. එකක මිල රු: 10000/-

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0777546654

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast |Matara | Nilmini Copy Bereau

“Authorized ikman.lk agent in Matara”


Share this ad