කොතලාවල නව නිවසක් කුලියට...

For rent by harindra madanayake29 Sep 12:17 pmKaduwela, Colombo

Rs 30,000 /month

Negotiable


නව නුවර පාරේ කොතලාවල අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම ලඟ පට්ටියවත්ත පාරේ පලමු පටුමගේ අළුතින් ඉදිකල නිවසක බිම් මහල කුලියට දීමට ඇත. නව නුවර පාරේ කොතලාවල ඉන්ධන පිරව්ම් පොල ලඟ සිට නිවසටම මිටර 400යි. නිස්කලංක පරිසරයක්........මාස 6ක අත්තිකාරම් බලාපොරොත්තු වෙමි. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.......


Address:
199/6B, 1 වන පටුමග, පට්ටියවත්ත පාර, කොතලාවල, කඩුවෙල.
Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,500.0 sqft
Land size:
60.0 perches
Report this ad

Contact

 • 0718022480
 • 0777716561
 • 0716716561
 • 0767716561
 • 0712757397

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad