කොස්ගම විද්‍යාලය ආසන්නයෙන් අගනා ඉඩමක්

For rent by Residential Land (Pvt) Ltd MEMBER30 Nov 9:18 amKottawa, Colombo

Rs 750,000 /year

කොස්ගම විද්‍යාලය ආසන්නයේ
ලක්ෂ 7.50 සිට ඉහලට


Address:
කොස්ගම මහා විද්‍යාලය අසල
Land type:
Residential
Land size:
10.0 Perches
Report this ad

Contact

  • 0112781315
  • 0710408602

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Residential Land (Pvt) Ltd

Real Estate Development & Housing Construction


Share this ad