කොරියානු අධ්‍යාපනය හා වීසා

For sale by thineth17 Nov 6:34 pmBoralesgamuwa, Colombo

Rs 1,000,000

Negotiable


Visa for Korean education.
කොරියානු අධ්‍යාපනයට වීසා,
කොරියාව භාෂාව අවශ්‍ය නැහැ.
මාස 6ක අධ්‍යපනයට පසු රැකියා අවස්‍ථා සමග ඉදිරි අධයාපන කටයුතු කීරිමට අවස්ථා ලැබේ .

වයස 19ට වැඩි අපොස සා/පෙළ උ/පෙළ පෙනි සිටිම. ඉංග්‍රීසි මාධයෙන් ඉගෙනිමට ස්ත්‍රී/පුරුෂ දෙපිරිසටම.
ඔබට අවශ්‍ය බැංකු අැපකර, සියලු රටවලට අප වගකිමකින් ලබා දෙනු ලැබේ.

සියලු ලියකිවිලි නිසි ලෙස සකස් කල පසු කඩිනම් වීසා.
සියල්ල අවසන් කල පසු කොරියනු ජාතිකයා සම්බන්ධ කර දෙයි.
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න​,


Report this ad

Contact

  • 0723418475
  • 0717448623

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads