කෝට්ටේ සුහද මාවත ඉඩම විකිණීමට

For sale by Jima Holdings (Pvt) Ltd MEMBER12 Oct 11:10 amKotte, Colombo

Rs 7,400,000

Negotiable


මාදිවෙල කෝට්ටේ සුහද මාවත 8.6 පර්චෙස් ඉඩම විකිණීමට තිබේ .මහපාරේ ඉදල ඉඩමට දුර මීටර 100 පමණි .පිටකෝට්ටේ හන්දියට හරියටම කිලෝමීටර 2.සෑම පහසුකමක්ම තිබේ .බැංකු නය ගැනීමටද පුළුවන් ..පිරිසිදු ඔප්පු .මුළු ඉඩමේ වටිනාකම ලක්ෂ 74 ...මිල ගණන් අඩු කරනු ලැබේ .බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යි .


Address:
මාදිවෙල කෝට්ටේ සුහද මාවත
Land type:
Residential
Land size:
8.6 perches
Report this ad

Contact

  • 0765518164

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Jima Holdings (Pvt) Ltd

The Best Solution For Your Property Needs


Share this ad