කොමස් උ/පෙ සා/පෙ

For sale by Shashika Lakmal 1 Oct 9:20 pmKelaniya, Gampaha

Rs 1,000

Negotiable


O/Level 2016/2017/2018 - Theory/ Revision + Paper Classes
A/Level 2017/2018/2019 - Theory/ Revision + Paper Classes

විශේෂත්වය:
100% ක කැපවීම
විවිධ පහසු උපක්‍රම භාවිතයෙන් විෂය කරුණු මනාව අවබෝධ කරවීමේ හැකියාව.
මුද්‍රිත නිබන්ධන
විභාග ප්‍රශ්න වලට ඉතා ආසන්න අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර.
ළකුණු ලබාගැනීමට අවශ්‍ය නිවැරදි උපක්‍රම සැපයීම.
විෂය පිලිබද මනා පළපුරුදු ලත් උපදේශකයන් විසින් ඉගැන්වීම

අදම අමතන්න,
උසස්පෙළ ගිණුම්කරණය හා ආර්ථික විද්‍යාව, සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ්‍ය (ගිණුම්කරණය හා ව්‍යාපාර අධ්‍යනය) හා ගණිතය.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0714856498

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad