කොළබින් කුඩා ඉඩමක් හෝ නිවසක් අවශ්‍යයි

Wanted by darshana 1 Nov 11:29 amBoralesgamuwa, Colombo


කොළබ අවටින් නිරවුල් ඔප්පු සහිත කුඩා නිවසක් හෝ කුඩා ඉඩමක් අවශ්‍යයි.
Kottawa, Homagama, Maharagama, Kirullapone, Kohuwela, Nugegoda,Narahenpita ,Wijerama, Boralesgamuwa වැනි ප්‍රදේශ වලින් ..
Less than 4 perches වුවත් සුදුසුයි .


Report this ad

Contact

  • 0779383549

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad