කොක්මාදුව, වැලිගම නිවසක් විකිණීමට

For sale by samiracomm 7 Nov 3:35 pmWeligama, Matara

Rs 12,000,000

Negotiable


කොක්මාදුව අධිවේගී පිවිසුමේ සිට වැලිගම දෙසට කිලෝමිටරයයි, පිරිසිදු ළිං ජලය, වෙල් යායාකට මායිම්ව පිහිටා තිබේ. නිස්කලංක සුන්දර වටපිටාව. වැලිගම නගරයට කිලෝමීටර් තුනයි.


Address:
කොක්මාදුව, වැලිගම
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,500.0 sqft
Land size:
98.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0776808708

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad