කොකිස්

For sale by Roshan 1 Nov 7:22 pmAmbalangoda, Galle

Rs 50

කොකිස් සාදාදීමට ඕඩර් බාරගනු ලැබේ.
පැකට් 1 ක් රු. 50/-
අම්බලන්ගොඩ අවට සහ පිට පළාත් අයට ලබාදිය හැක.


Food type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0772188641

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad