කනප්පුව

For sale by Mr.Buddhi pathiraja27 Sep 11:43 amMirigama, Gampaha

Rs 25,000

Negotiable


ඉතා දැකුම්කළු නිර්මානයකි.තල් කිතුල් ලීයෙන් නිමවා ඇත.ඉතා පැරණි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ දක්නට ඇත.කනප්පුව.ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමානයෙන් සාදවා ගත හැක.අමතන්න


Condition:
New
Furniture type:
Antique / art
Report this ad

Contact

  • 0727774301
  • 0773274228

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad