කන්දෙවත්ත වගාවට හෝ පදිංචියට සුදුසු ඉඩමක්

For sale by Sell Fast | Giriulla | Modeena Computers MEMBER 3 Sep 3:32 amGiriulla, Kurunegala

Rs 3,000,000

තේක්ක, පොල්,ජලය,විදුලිය ප්‍රදාන පාරේ සිට 3km ක් පමණ දුරින්.
වගාවට හෝ පදිංචියට.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
ලබ්බල,කන්දෙවත්ත.
Land type:
Agricultural
Land size:
1.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0776062857

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Giriulla | Modeena Computers

Authorized ikman.lk agent in Giriulla


Share this ad