කලුතරින් කාමරයක් කුලියට-කාන්තාවන්ට පමණයි

For rent by Nilanthi 1 Nov 9:56 pmKalutara, Kalutara

Rs 3,250 /month

සිසුවියන් හෝ රැකියා නියූතු කාන්තාවන් 4 දෙනෙක් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත.
වෙන්වු ටයිල් කල නානකාමරයක්.
කලුතර නගරයට සහ නාගොඩ රෝහලට විනාඩි 8.
NIHS ආයතනයට හා විවෘත විශ්වවිද‍යාලයට විනාඩි 5.
බැංකු, සතොස, ෆූඩ් සිටි ඉතා ආසන්නව.
බස් නැවතුම්පලට 5m, දුම්රිය ස්ථානයට 35m.
එක් අයෙකුට රු . 3250/- මසකට. (Sharing Basis with 4 girls)
කාමරය එක් අයකුගේ පාවිච්චිය සඳහා වුවද ලබා දිය හැක. (මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක )


Property type:
Portion
Features:
Private entrance, Lower
Address:
room rent in Kalutara
Report this ad

Contact

  • 0774055439

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads