කළුතර උක්වත්ත දෙමහල් නිවස හා ඉඩම

For sale by Sell Fast | Sanokma Mobile & Book Shop MEMBER 8 Oct 11:07 amKalutara, Kalutara

Rs 6,500,000

Negotiable


උක්වත්ත හන්දියේ බස් මාර්ගයට මුහුණලා අලුතින් සාදන ලද දෙමහල් නිවස සහිත පර්චස් 43ක ඉඩම විකිණීමට
කළුතර නගරයේ සිට ඉඩමට 7.5km
නිරවුල් ඔප්පු
නිවසේ සියලුම වැඩ සම්පුර්ණයි.
ටයිල් කර ඇත.
සිවිලින් ගසා තිබේ.
විදුලිය හා ලිං ජලය
වටේටම තාප්ප යොදා ගේට්ටුව සහිතයි.
බැංකු ණය පහසුකම් ලබා ගත හැක.
පර්චස් 28ක පොල් හා කෙසෙල් වගා කර ඇත.
එම පර්චස් 28 ක් වූ වගා කරන ලද ඉඩම පමණක් වුවද 1500000/=ට විකුණනු ලැබේ.


Address:
උක්වත්ත,කොහොලාන,කළුතර
Beds:
3
Baths:
3
House size:
1,500.0 sqft
Land size:
43.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0779780708

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Sanokma Mobile & Book Shop

Authorized ikman.lk agent in Kaluthara


Share this ad