කිරිඳවැල. අගනා පොල් ඉඩමක්.

For sale by Hasitha Viduranga 4 Nov 4:58 amGampaha, Gampaha

Rs 18,000,000

Negotiable


කිරිඳවැල හංවැල්ල මාර්ගයේ, පොල් සහ අන්නාසි වගාවක් සහිත ඉඩමක්, අයිතිකරු ඉස්තීර පදින්චියට විදේශ ගත වන බැවින් ඉක්මන් විකිනීමට. පර්චසය රු.80,000/. වාගාවට, වයාපාරයකට හෝ ආ‍යෝජනයට සුදුසුඉ.


Address:
අංක 381 පල්ලෙගම, රුවන් මාවත, කිරිඳවැල.
Land type:
Agricultural, Commercial, Residential
Land size:
225.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0766693549

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads