කිරිල්ලවලින් අගනා නිවසක් විකිණීමට.

For sale by Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama MEMBER13 Oct 8:55 amKadawatha, Gampaha

Rs 6,000,000

Negotiable


නුවර පාර ඉ්‍රදිගහමුල හන්දියේ සිට 1km දුරින් පර්චස් 19 ඉඩම සමග නිවස විදුලිය හා නල ජල පහසුකම් සහිත ඉඩම. කඩවත කිරිල්ලවල


Address:
122/H, කිරිල්ලවල, වෑබඩ.
Beds:
3
Baths:
1
House size:
950.0 sqft
Land size:
19.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0771718310
  • 0723832924

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


Share this ad