කිරිදිවැලින් ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama MEMBER10 Nov 11:28 amGampaha, Gampaha

Rs 800,000

Negotiable


කිරිදිවැල හන්දියේ සිට 3km දුරින් ඇති පර්:15 ඉඩම විකිනීමට තිබේ.


Address:
පැබිලිවෙල,කිරිදිවැල
Land type:
Residential
Land size:
15.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0702572909
  • 0782355804

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


Share this ad