කිචන් බ්ලෝවරය

For sale by Sell Fast | R.N.M.Advertising MEMBER11 Nov 3:12 pmKelaniya, Gampaha

Rs 110,000

4x12 කිචන් කැනපිය බ්ලෝවරය සමග ඉතා අලුත් රු.110000/- වහාම විකිණීමට
මිල සාකච්ඡා කල හැක.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0717547455
  • 0777371455

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | R.N.M.Advertising

Authorized ikman.lk agent in Makola


Share this ad