කේසින් එකක් HP ඩිවිඩි 400w පවර් යුනිට්

For sale by maduranga28 Oct 11:35 amPanadura, Kalutara

Rs 3,400

Negotiable


HP ඩිවීඩි රයිටරය ඉතා හොද තත්වයේ ඇත ඩිස් 20 ක් 30 අතර රයිට් කර ඇත
සවර් කේසින් එකේ ඇන වලීන් සවි කිරිමට නැත
කිලෝ ගැම් 6.5 ක බරකින් සමන් විතයි
මෙ සියල්ලම ඒකට විකුනනු ලැබේ.
මීල ගනම් සාකච්චා කරගත හැක.
400W හයි එන් පවර් යුනිට් එක i7, i5 , i3 , යන ඩාරිතා වන් ගේන් යුත් පරිගනක වලට උච්තය


Condition:
Used
Item type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0723570722
  • 0754050401
  • 0773759886

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads